زبان انگليسی

                                                              بسمه تعالی

فراخوان تجارب موفق تدریس (درک مطلب پایه سوم) بر مبنای رویکرد ارتباطی CLT

پایگاه کشوری زبان انگلیسی راهنمایی سال تحصیلی 92-1391

با سلام و احترام برنامه عملياتي پايگاه كيفيت بخشي درس زبان انگليسي راهنمايي به شرح زير مي باشد:

1- جشنواره علمي/ تخصصي طرح درس نويسي بر اساس رويكرد ارتباطي CLT.

زمان : آبان ماه 91 لغايت 15 بهمن ماه 91

2- فراخوان تجارب موفق تدريس بر مبناي رويكرد ارتباطي CLT.

زمان : آبان ماه 91 لغايت 20 بهمن 91

 

الف: جشنواره ی طرح درس نویسی:

مقدمه:

هدف بيشتر شيوه هاي تدريس كه تا كنون در كتاب هاي مختلف روش تدريس آمده، يادگيري برقراري ارتباط به زبان مقصد است. توانايي در برقراري ارتباط ،به قابليت هايي فراتر از مهارت هاي زباني نيازمند است.مي توان گفت به مهارت هاي ارتباطي چون دانستن اينكه چه وقتي و چگونه مطالب را بيان كنيم.

 اهداف جشنواره :

1- اشاعه استانداردهاي آموزش نوين در تدريس

2- ايجاد رقابت سالم بين دبيران و شناسايي افراد مستعد

 كليات جشنواره :

1- جشنواره طرح درس نويسي بر اساس رويكرد ارتباطي CLT در سال جاري منحصرا در پايه سوم راهنمايي برگزار مي گردد.

2- طرح درس مربوطه با رويكرد ارتباطي به زبان انگليسي باشد.

3- اين جشنواره بر مبناي درك مطلب Reading ( درس چهارم)  پايه سوم راهنمايي برنامه ريزي شده است.

4- اين جشنواره در 3 مرحله ي منطقه اي، استاني و كشوري برگزار مي گردد.

5- كليه ي دبيران زبان انگليسي علاقمند سراسر استان ، اعم از افرادي كه در پايه سوم تدريس مي كنند و يا ساير دبيران در پايه دوم مجاز به شركت در جشنواره خواهند بود.

6- كارشناسي تكنولوژي و گروههاي آموزشي متوسطه و سرگروه هاي درسي زبان انگليسي دوره راهنمايي مسئوليت هدايت و اجراي جشنواره را بر عهده دارند.

7- اطلاع رساني- تعيين داوران- انجام نظارت- تهيه گزارش اجرا و ارسال مشخصات نفرات شركت كننده و نفرات منتخب از وظايف مناطق تابعه /نواحی  است.

8- آثار منتخب مناطق/نواحی  (حداكثر 3 نفر) مي بايست به صورت فايل pdf  ارسال شود.

9- زمان اختصاص داده شده 30 دقيقه منظور گردد.

10- كارشناسان و سرگروههاي محترم  طرح درس هاي منتخب را حداكثر تا 15 بهمن  ماه 1391به گروه آموزشی  درس زبان انگليسي راهنمایی  ارسال نمايند.

 

ب:فراخوان تجارب موفق تدریس

 

مقدمه :

رویکرد ارتباطی به آموزش زبانهای خارجی در مقابل رویکرد سنتی روش دستور ترجمه و روش شنیداری- گفتاری مطرح گردید. به منظور غلبه بر محدودیت های روش سنتی، ابتدا به عنوان یک گزینه معرفی گردید،  که در روند رشد خود به کمک یافته های پژوهشی حوزه زبان آموزان تقویت و در حال حاضر، در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای آسیایی و خاورمیانه، به رویکرد غالب و انتخابی در آموزش زبان خارجی تبدیل شده است.

عصر جدید، عصر یگانگی انسان ها، عصر ایجاد دهکده ی جهانی، عصر ماهواره و عصر یورش به قلمروی کهکشان ها نام گرفته است. زبان تعلیم و تربیت در دنیای امروز، زبانی (( جهانی است)) ، هر چند که مضمون آن بر اساس فرهنگ ها می تواند ((محلی)) و ((بومی)) باشد. در قرن جدید، جهان به دستاوردهای تازه ای نایل شده و تعلیم و تربیت نیز، از حدیث روش، محتوا و اهداف، شکل دیگری به خود گرفته است.

تحول در عرصه آموزش و پرورش به گو نه ای است که امروزه ایجاد نظام آموزشی مبتنی بر مشارکت و مهم تر از آن تشکیل کلاس های مجازی با استفاده از پیشرفته ترین فناوری های اطلاعاتی مورد توجه قرار گرفته است.

در نتیجه تحولات مذکور، این سئوال مهم مطرح است که آیا سیستم آموزشی رایج در جهان امروز با استفاده از روش معمول می تواند به حیات خود ادامه دهد؟ مسلم است که به منظور پیشرفت و روزآمد شدن نظام آموزشی، خروج آموزش و پرورش از تنگنا و محدوده ی زمانی و مکانی و تعامل با جامعه جهانی، ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می شود.

تغییر در ساختار آموزش از صورت نظام بسته و مکانیکی و تحول آن به شکل ارگانیک، پویا، باز و انعطاف پذیر، امری غیر قابل انکار است.

 

اهداف فراخوان تجارب موفق تدریس :

1- تعمیق آموزش با رویکرد ارتباطی زبان انگلیسی

2- دمیدن روح محیطی در آموزش زبان انگلیسی

3- اشاعه ی استانداردهای نوین آموزشی در تدریس

 

محورهای ارسال تجارب موفق تدریس :

1- تاکید بر اهمیت بکارگیری مهارت های چهارگانه در محیط کلاس درس

2- ترویج روش های خلاق یاددهی-یادگیری در فرایند آموزش

3- اندیشیدن و خلق مکالمات کاربردی، یافت راه حلی برای ایجاد ارتباط همراه با درگیر کردن ذهن در حین آموزش جهت دستیابی به یادگیری معنادار ارتباطی

4- طراحی سئوالات نو در تدریس با رویکرد ارتباطی

 

استانداردهای ارزیابی تجارب موفق تدریس :

1- وجود خلاقیت در امر آموزش

2- استفاده از لوازم کمک آموزشی واقعی ( بریده جراید،اخبار، برنامه های تلویزیونی،...) ، بازی های زبانی با توجه به سه ویژگی فعالیت های ارتباطی ( شکاف اطلاعاتی، انتخاب و بازخورد) ، ایفای نقش، فناوری های نوین در فرایند آموزش با رویکرد ارتباطی و ...  .

3-  ایجاد ارزشیابی نو و مناسب در فراگیری مطالب موجود کتاب درسی جدیدالتالیف

4- تعامل بیشتر دانش آموزان به صورت گروهی جهت درک درست و مثبت نقش گروهی- مشارکتی دانش آموزان

5- پرورش همزمان تفکر و زبان

6- رشد خلاقیت و توانایی ذهنی دانش آموزان

7- توجه به دانسته های قبلی و آموزه های جدید در فرایند فعالیت های کلاسی به منظور ایجاد روش های ارزیابی نوین و خلاق

 

تبصره:

- در فرایند آموزش با رویکرد ارتباطی، قالب و محتوای درک مطلب Reading  از ساختاری به توانش زبانی سوق داده شود.

- تدریس  در 30 دقیقه زمانی ضبط  و به صورت cd ارسال شود.

- كارشناسان و سرگروههاي محترم طرح های منتخب را حداکثر تا 20 بهمن 1391 به گروه های آموزش راهنمایی استان ارسال نماید.

 

 

نوشته شده در تاريخ Mon 19 Nov 2012 توسط R.ALIMOHAMMADI
قالب وبلاگ